جایزه ادبی جلال
بخش ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی
برای نخستین بار، مخاطبان ادبیات داستانی می‌توانند سه نفر از بهترین نویسندگان جوان دوران انقلاب اسلامی را انتخاب کنند.
adabiatirani.com/javaan
شما هم می‌توانید رأی بدهید!


www.Qafase.ir | @Qafase
با #کتاب، تازه بمانید:
:point_right: ble.im/join/ZTk3NGIyNT