زندگی شهید موسی جمشیدیان، از مدافعان حرم به قلم #کبری_خدابخش
نشر #دارخوین اصفهان
۱۰۴ ص، ۷۰۰۰ ت، چاپ اول: ۱۳۹۶
معرفی کتاب«چشم‌روشنی»؛ / روایتی داستانی از زندگی شهید مدافع حرم «موسی جمشیدیان»
متأسفانه از طرح جلد کتاب‌های روایت فتح استفاده شده درحالی‌که متعلق به این ناشر نیست.
هم‌چنین متأسفانه نام این کتاب با نام کتابی منتشر شده از سوی انتشارات شهید کاظمی، یکی است.

www.Qafase.ir | @Qafase
با #کتاب، تازه بمانید:
:point_right: ble.im/join/ZTk3NGIyNT