کتاب شب چهلم؛ روایت مردی که با چای امام روح‌الله به زندگی بازگشت


 کتاب=

بعضی کتاب‌ها سرشار از داستان‌های شگفت اما امروزی و واقعی هستند.

دو تانک را آتش زده بود. گلوله دژخیمان ستمشاهی به مغز قهرمان این کتاب، شهید زنده #غلامرضا_عالی اصابت می‌کند، مراسم شهادتش هم برگزار می‌شود، اما... خلاصه، #چای نیم‌خورده امام روح‌الله خمینی معجزه می‌کند.

این پایان ماجرا نیست و شگفتی‌های فراوانی در کنار دشواری‌ها ادامه دارد.

شب چهلم، نشر #شهید_ابراهیم_هادی، ۱۴۴ صفحه

پ.ن: این انقلاب، آسان و ارزان به دست ما نرسیده.

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید:
ble.im/join/ZTk٣NGIyNT