کتاب «نکته‌های روان‌شناختی در تربیت دینی فرزندان» نوشته عبدالعظیم کریمی

#تربیت_دینی #نوجوانان مسئله روز است. #روانشناسی تجربیات و گفتنی‌های فراوانی در این زمینه دارد. البته به هر روانشناسی نمی‌توان اعتماد کرد.

این کتاب مختصر با تأکید بر #نماز و #مدرسه با ادبیات روان نوشته شده.

#عبدالعظیم_کریمی

نشر #ستاد_اقامه_نماز

۱۴۴ص، پالتویی

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: