شیخ انصاری را تنها به علم و عبادت می‌شناختیم ولی #وحید_یامین‌پور توانسته #زندگی‌نامه_داستانی او را با سیاست دربیامیزد!

به عنوان کار اول نویسنده، قابل قبول بود. ظاهراً در مدت کوتاهی به چاپ هفتم هم رسیده.

کتاب #جمکران

۲۳۰ ص، رقعی، ۲۰۰۰۰ ت

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: