ادب حضور، جلد ۲: اسرار ماه شعبان

نوشته استاد #محمدتقی_فیاض‌بخش

نشر #فردافر، ۱۲۰ ص، جیبی

ماه شعبان را از جهت سیروسلوک معنوی دست کم گرفته‌ایم.

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: