در کمین گل سرخ یکی از بهترین کتاب‌های نیمه دهه ۱۳۸۰ بود؛ نویسنده‌ای توانا و یک زندگی‌نامه چالشی و خواندنی.

#شهید_علی_صیاد_شیرازی

#محسن_مؤمنی

#سوره_مهر

نمی‌دانم چرا انتشار این #تقریظ این‌قدر به تأخیر افتاده.

امید که ناگفته‌های #دفاع_مقدس زودتر تعیین تکلیف شود!

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: