عطش در کانال، #زندگی_نامه و #خاطرات یکی از شهدای #دفاع_مقدس است؛ #شهید_رضا_پورمنعمی.

به کوشش #مهری_پورمنعمی

چه باارزش است خانواده‌های شهدا در گرامیداشت شهید خود، کتاب منتشر کنند.

#کرمان

رقعی، ۸۸ صفحه، نشر #مبشر

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: