خلاصه بیانات آیت‌الله شهید #سید_عبدالحسین_دستغیب در #تفسیر ساده و روان سوره طور

۱۶۰ص، #دفتر_انتشارات_اسلامی

یاد #قیامت اثر تربیتی خوبی دارد.

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: