#شهید شد.

به نقل از کانال من و کتاب، #محسن_صالحی_حاجی_آبادی شاعر و نویسنده #طنز #دفاع_مقدس برای #نوجوانان بر اثر عوارض شیمیایی به دوستان شهیدش پیوست.

او خالق کتاب‌هایی چون مجموعه اکبر کاراته، رقص سنگ و... بود.

فاتحه‌ای بفرستید.

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: