مجید مال این حرف‌ها نبود. حتی اهل خالکوبی و... بود. اما نون حلال کار خودش کرد و مجید شد پدیده شهدای مدافع حرم.

اثر #کبری_خدابخش

نشر #دارخوین

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: