خودسازی به سبک #شهدا

روایت‌هایی از مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه و معاقبه

از انسان‌هایی که متعلق به همین دوره ما هستند.

امروز چگونه می‌توان به فکر خودمان باشیم و نفس را شکست بدهیم؟

تذکر: برنامه‌های #خودسازی هر فرد باید متناسب با خودش باشد.

نشر #حماسه_یاران

رقعی، ۱۶۸ ص

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: