تصدقت شوم!

اطلاعات کتاب‌شناسی اثر:
صحیفه آفتاب

عنوان کامل کتاب

صحیفه آفتاب، جلد اول، گزیده جلد ششم صحیفه امام

تدوین:

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

ناشر:

تهران، ضمیمه ماه‌نامه فرهنگی سیاسی حیات، نشریه گفتمان انقلاب اسلامی

نسخه‌ای که من خواندم:

چاپ دوم، 10هزار نسخه، 120 صفحه، 1000 تومان.


جلد اول: از 1312 (بیروت، لبنان) تا 1343 (ورود به ترکیه)

 تصدقت شوم؛ الهی قربانت بروم، در این زمان که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آیینه قلبم منقوش است. ص 3، همین کتاب

در همین باره: