اطلاعات کتاب‌شناسی اثر:
صحیفه آفتاب

عنوان کامل کتاب

صحیفه آفتاب، جلد دوم، گزیده جلد ششم صحیفه امام

تدوین:

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

ناشر:

تهران، ضمیمه ماه‌نامه فرهنگی سیاسی حیات، نشریه گفتمان انقلاب اسلامی

نسخه‌ای که من خواندم:

چاپ اول، 10هزار نسخه، 88 صفحه، 1000 تومان.


جلد دوم: از 3 آبان 1344 (ورود به نجف) تا 5 فروردین 52 (نجف)

امید است شما عزیزان، جشن مرگ استعمار و عمال آن را به زودی بگیرید؛ اگر ما پیران نبینیم، شما جوان‌ها ببینید.

ص87، همین کتاب


در همین باره: