مجموعه دوره درهای بسته

مجموعه کتاب‌های روایت فتح | مجموعه کتاب‌های دوره درهای بسته

دوره درهای بسته در مجموعه کتاب‌های روایت فتح، به مجموعه کتاب‌هایی گفته می‌شود که به اسارت از زبان و خاطرات آزادگان می‌پردازد.


اسیر شماره 33580

معصومه آباد 17 ساله بود که در 23 مهر 1359 اسیر شد و اسارت پرفراز و نشیب او تا 10 بهمن 1362 ادامه داشت.


جلد سوم این مجموعه

در نوع خود، کتاب جالب و خواندنی‌ای است. نکات تازه داشت.

عمده آن را در آسانسور، اتوبوس و وقت‌های مُرده خواندم.


اطلاعات کتاب‌شناسی اثر:

عنوان کامل کتاب:

دوره درهای بسته: جلد 3

به روایت اسیر شماره 33580

معصومه آباد

تدوین:

زهره شریعتی

ناشر:

تهران، انتشارات روایت فتح

نسخه‌ای که من خواندم:

چاپ سوم: 1389، 2200 نسخه، 1000 تومان، 56صفحه.