قلم های خونین دانشجویان شهید دانشگاه امام صادق علیه السلام

دو دسته شهدای دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشگاه امام صادق علیه السلام دو دسته شهید دارد: یکی؛ شهدای گمنام دانشگاه امام صادق علیه السلام که ده سال است مهمان دانشگاه هستند (و در حقیقت آنها میزبان دانشجویان هستند.) و دیگری شهدای دانشجوی دانشگاه که روزگاری در همین خوابگاههای (16گانه اداری فعلی) ما می زیستند.

دست نوشته های خواندنی دانشجویان شهید
 دست نوشته های برخی از آنان از جمله شهید باغانی بسیار خواندنی است. شهید ناصرالدین باغانی همان شهیدی است که امام خامنه ای در زمان ریاست جمهوری برای شهادت او پیام صادر کردند: «نوشتجات شهید عزیز را مکرر خوانده و هر بار بهره و فیض تازه ای از آن گرفته ام.» البته می بینیم که ارزش ادبی این نوشته ها فرع است بر قضیه. اصل در خواندن این نوشته ها چیز دیگری است: «جوانانی از این قبیل شایسته است که الگوی جوان مسلمان و راهنمای همگان باشند.»

کوتاه سخن آن که پیشتر مجموعه مفصلی از زندگینامه، دست نوشته ها و وصیت نامه های دانشجویان شهید دانشگاه چاپ شده بود. سال گذشته نیز گزیده ای از زندگی و دست نوشته های این عزیزان به همت روابط عمومی و بین المللی دانشگاه چاپ شد که در قطع مناسبتری و با طراحی دلنوازتری منتشر شده است. در مجموع با گزیده گویی درباره شهدا، حجم برابر برای هر شهید، فرم مشابه صفحات و ... خواندنی تر شده است. امید که اثرگذارتر هم باشد.
دانشگاه امام صادق علیه السلام
تاسیس دانشگاه امام صادق علیه السلام، دو سال بعد از جنگ تحمیلی اتفاق افتاد. با این حال و علی رغم مخالفت مسئولین دانشگاه با حضور دانشجویان در جبهه، از هر ده امام صادقی، یک نفر به مقام رفیع شهادت نائل آمد که رکورد بی نظیری است که موجب افتخار دانشگاه است!

اطلاعات کتابشناختی اثر:

عنوان کامل کتاب

قلم های خونین: گزیده ای از زندگی و نوشته های دانشجویان شهید دانشگاه امام صادق علیه السلام

ناشر (به همراه تدوین و تلخیص)

اداره کل روابط عمومی و بین المللی دانشگاه امام صادق علیه السلام

نسخه ای که من خواندم

چاپ اول، 1389، 80 صفحه